%2Fnabidka-prace%2Fvyrtych-lab-s-r-otest

VYRTYCH LAB s.r.o.

Centrum vývojových a zkušebních laboratoří je česká nezávislá zkušební laboratoř. Laboratoř je zaměřena především na zkoušky sloužící k ověření technických požadavků na výrobky před jejich uvedením na trh podle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. Jedná se především o zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení nízkého napětí podle požadavků NV č. 118/2016 Sb. (LVD) a zkoušky elektromagnetické kompatibility zařízení podle požadavků NV č. 117/2016 Sb. (EMC). Na základě těchto zkoušek je možné vystavit EU prohlášení o shodě.

Nyní nejsou v nabídce žádné požadované pozice.

« Zpět na přehled