VÍTE, KOLIK VÁS STOJÍ NÁBOR ZAMĚSTNANCE?

 
ameba.eu blog

Nábor zaměstnance se neomezuje pouze na fázi hledání a podpisu smlouvy. Stejně tak důležité jsou fáze přípravy a následné integrace zaměstnance ve firmě. Tím jsme si již definovali tři hlavní fáze náboru: 1. fáze identifikace potřeby, 2. fáze samotného procesu náboru, 3. fáze integrace zaměstnance do firmy.

První fáze představuje práci interních zaměstnanců jednotlivých oddělení, kteří identifikují potřebu a požadavky na nové zaměstnance. Ty se následně probírají s personalistou, který připraví potřebné náborové podklady.
Následuje druhá fáze přípravy a vypsání pracovní pozice, výběr, pohovory s uchazeči a podpis pracovní smlouvy s vybraným uchazečem. Druhou fázi realizuje personalista s náborářem, případně ve spolupráci s externí personální společností.
Třetí fáze integrace vybraného zaměstnance do firmy přechází opět do kompetence vedoucího daného oddělení (v tomto kontextu zahrnuje školení a představení pracoviště).
Celková pracovní intenzita náboru nového zaměstnance je v průměru šedesát hodin čistého pracovního času. Vynásobeno hodinovou sazbou se dostaneme na částky několika desítek tisíc korun.


ameba.eu / 20.05.2022 / foto: pixabay.com

back