Uspokojení mzdových nároků zaměstnance

 
ameba.eu blog

Zaměstnavatel mi neplatí mzdu (a mám splatné mzdové nároky) a zaměstnavatel je v platební neschopnosti.

Obecné informace

Žadatel uplatňuje splatné mzdové nároky písemnou žádostí (vzorový formulář „žádosti o uspokojení mzdových nároků“ přiložen) u kterékoliv krajské pobočky úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky úřadu práce a to nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících ode dne, kdy jsou informace o zaměstnavateli, jehož zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky, s informací o lhůtě, ve které mohou mzdové nároky uplatnit, zveřejněny na úřední desce.

Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí.

Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty.

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

ameba.eu / 09.05.2021 / foto: www.pixabay.com

back