Stav čerpání Programu Antivirus k 14.06.2021

 
ameba.eu blog

Program Antivirus A + B

Celorepublikové statistiky
• Počet podpořených firem: 74 160
o V rámci Programu Antivirus Úřad práce uzavřel dohodu o podpoře s každou 4. firmou, která dle údajů ČSSZ odvádí za své zaměstnance pojistné. V rámci uzavřené dohody pak firma mohla žádat o příspěvek na úhradu mzdových náhrad v jednotlivých měsících.
• Počet vyplacených žádostí o podporu: 375 891
o Většina firem zažádala o příspěvek na úhradu mzdových náhrad svých zaměstnanců opakovaně.
• Výše podpory: 43,3 mld. Kč
o Výše celkové podpory byla nejvyšší v dubnu 2020.
• Počet podpořených zaměstnanců: 1 064 885 zaměstnanců
o Program Antivirus pomohl udržet pracovní místo téměř každému 3. zaměstnanci v soukromé sféře. Většině zaměstnanců MPSV přispělo na jejich náhrady mezd opakovaně.
• Počet příspěvků na výdělky podpořených zaměstnanců: 3 949 400 příspěvků
V průměru MPSV pomohlo vyplatit přes 3,9 milionu náhrad mezd. U průměrného podpořeného zaměstnance MPSV přispělo na více než tři jeho měsíční výplaty.

Statistiky pro jednotlivé kraje

Výše podpory i počet podpořených zaměstnanců a firem se v jednotlivých krajích významně liší. Nejvíce zaměstnanců bylo podpořeno v Praze, Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

ameba.eu / 14.06.2021

back