Rozhovor s panem Povou na konec roku 2021

 
ameba.eu blog

Naši společnost ameba.eu založil Ing. Patrik Pova, kterého jsme tímto oslovili a požádali ho o přiblížení činnosti a fungování firmy z pohledu nejen zkušeného ředitele, ale též skvělého kolegy.

Jak se vlastně zrodil nápad na založení marketingové agentury a jaké byly její začátky?

V roce 1996, po mém návratu do České republiky, jsem v Praze začal pracovat pro německou marketingovou agenturu, která přišla společně s Volkswagenem a pracovala pro Škoda Auto. Od té doby se můj život víceméně točí kolem marketingu. Při studiu na VŠE jsem se při jedné přednášce dozvěděl o japonském obchodním modelu améba, který znamená sestavování projektových týmů pro realizaci projektu a po jeho ukončení jejich následného rozpuštění. Tento model se mi velice zalíbil z důvodu jeho vysoké flexibility. Od té doby jsem nosil v hlavě myšlenku založit projekt améba, který by fungoval na stejném principu. V roce 2012 jsem k tomu podniknul první kroky a od té doby se z toho vyvinula dnešní podoba améby, která si myslím, je jeden z nejefektivnějších nástrojů pro získávání nových zaměstnanců.


Na vašich webových stránkách (a YouTube kanálu) nabízíte videonávody pro firmy, které by s vámi chtěly navázat spolupráci. Jak to ale funguje z pohledu té druhé strany, tedy uchazeče? Mohl byste přiblížit, jak celý proces probíhá a co mohou potencionální budoucí zaměstnanci očekávat?

Otázka „Jak nábor vidí samotní zaměstnanci“ je určitě velice důležitá a myslím si, že by si ji měl položit každý zaměstnavatel. Jedna věc je technický postup, který je velice jednoduchý. Uchazeč nám na základě inzerce, kterou zveřejníme, zašle svůj životopis, případně motivační dopis. Pokud má k pozici nějaké dotazy obrátí se na našeho HR marketingového specialistu. Některým zaměstnavatelům předáme dle přání všechny obdržené životopisy, pro některé zaměstnavatele vytřídíme a předáme pouze vyhovující uchazeče. Druhá a možná důležitější stránka náboru jsou důvody, proč zaměstnanec má, nebo nemá zájem o nabízenou pozici. Nad touto otázkou by se každý zaměstnavatel měl dobře zamyslet. Hlavním motivem pro změnu zaměstnání jsou finance. To je hlavní důvod, proč chodíme do práce. Na druhém místě stojí určitě pracovní atmosféra – dobré vztahy uvnitř firmy. Pokud tyto dva body neodpovídají představám zaměstnance nemá zaměstnavatel šanci ho přesvědčit. Další podpůrné body jsou nabízené benefity a také lokalita, ve které firma sídlí. S objektivními kritérii jako je výše mzdy a nabízené benefity jsme schopni našim klientům poradit a upravit nabídku tak, aby byla pro uchazeče atraktivní.


Společnosti s malým počtem zaměstnanců mívají pověst rodinných podniků, kde se všichni blíže znají, vzájemně se podporují a rádi pracují nad šálkem dobré kávy nebo čaje. Jak byste popsal atmosféru ve vaší kanceláři?

Jsme malá firma do 10 zaměstnanců. Na čem mi určitě záleží je příjemné pracovní prostředí a dobré vztahy uvnitř améby. Mimo to také čistá a moderní kancelář, ve které se člověk cítí pohodlně a dobře. Amébu jsem od začátku budoval na principu práce z domova, což se dnes ukazuje jako správný směr. Vyžaduje to ale nastavení jasných pravidel, a hlavně dobré komunikace. Nezbytnou podmínkou je kvalitní online platforma, která je zárukou dobré organizace a přehledné kontroly práce. Další důležitou podmínkou pro mě jsou oboustranně férové podmínky, a hlavně dodržet to, na čem jsme se domluvili, a to jak z mé strany, tak i ze strany všech, kteří pro amébu pracují. Snažím se vybírat lidi tak, aby sympatie byly oboustranné. To považuji za nutnou podmínku pro dobrou spolupráci. Ostatní aspekty jako slušné a ohleduplné chování považuji za samozřejmé. Řídím se mottem: „Žij a nech žít.“


Člověk s vizí; to je podnikatel. Co pro vás znamená vaše práce?

Améba je moje dítě, a proto jsem ochoten pro ni udělat podstatně víc než kdokoliv jiný. Nicméně nechci budovat a rozšiřovat amébu za každou cenu, ale tak aby nás ta práce, jak mě, tak moje lidi, bavila. Zisk a růst není v žádném případě jediným motivem. Chci udržovat dlouhodobé vztahy, a to lze pouze když to obě strany naplňuje.


Vybaví se vám něco, na co teď už třeba vzpomínáte s úsměvem, ale tehdy jste to vnímal jako krizový okamžik v historii vašeho podnikání?

Nemohu říct, že bych na něco vzpomínal s úsměvem a tehdy to byl krizový okamžik. Každý v uvozovkách krizový okamžik považuji za znamení se zamyslet nad cestou a zvolit správný směr. Jsem přesvědčen, že vždy jsou věci správně a ukazují nám kam se má člověk dále vydat. Mezi takové řadím určitě jaro 2019, kdy jsme jako personálně marketingová agentura zaznamenali 90% propad zakázek. Již tenkrát jsem to považoval za možnost vyřešit mnoho nevyřešených věcí a nastavit amébu tak, aby do budoucna byla nejen konkurenceschopná, ale byla také modelem s největším rozvojovým potenciálem. Zda jsem se rozhodl správně, ukáže budoucnost.


Na co jste naopak hrdý?

Nechci říct, že jsem na něco hrdý, spíše bych řekl, že jsem vždy potkal ty správné lidi, kteří mi pomohli a pomáhají amébu vytvářet.


Všichni víme, že současná doba není lehká. Přestože jsme si na spoustu nového již zvykli, stále se s tím učíme žít. Řekněte, jaká byla situace ve vaší agentuře na začátku pandemie Covid-19 a jaká je teď?

Myslím si, že na podstatnou část této otázky jsem již odpověděl. Co bych ale doplnil je, že v současné době máme amébu nastavenou tak, že vidím budoucnost velice optimisticky. Myslím, že nabízíme našim zákazníkům dobré služby za férových podmínek. A to považuji za podstatné.


Neodvratně se nám blíží konec roku 2021, co byste vzkázal svým klientům a kolegům?

Na prvním místě chci poděkovat jak našim klientům, tak i mým kolegyním a kolegům za spolupráci v roce 2021. V roce 2022 se budeme nadále snažit naše služby vylepšovat tak, aby přinášely co největší užitek našim klientům, a také se budu snažit nastavovat vnitřní podmínky tak, aby lidé uvnitř améby byli spokojení. To považuji za nutnou podmínku dlouhodobé spolupráce.

    ameba.eu / 26.12.2021

    back