Nezaměstnanost v květnu klesla na 3,9 %

 
ameba.eu blog

Úřad práce ČR evidoval k 31. 5. 2021 celkem 285 822 uchazečů o zaměstnání (UoZ). To je o 12 054 méně než v předchozím měsíci a o 19 678 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3, 9 %. To je o dvě desetiny procentního bodu méně než v předchozím měsíci a o 0,3 p. b. více než v květnu předchozího roku. Míra nezaměstnanosti v ČR podle EUROSTATU zůstává druhá nejnižší v celé EU, a to 3,3 % (průměr EU 7,3 %).

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v květnu v Ústeckém (5,8 %), Karlovarském (5,7 %) a Moravskoslezském kraji (5,6 %). Tyto tři kraje měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v květnu loňského roku, což odpovídá dlouhodobé ekonomické situaci těchto regionů. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,6 %). Situace se nejvíce změnila v Praze, kde podíl nezaměstnaných osob oproti květnu 2020 vzrostl o 0,9 p. b. na 3,6 % a v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde vzrostl o 0,8 p. b. na 5,7 % resp. na 5,8 %.

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 51,9 % ženy, což představuje 148 245 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných žen dosahoval 4,2 % a mužů 3,7 %. U mužů došlo k meziměsíčnímu poklesu o 0,2 p. b., u žen pak o 0,1 p. b. Rozdíl mezi nezaměstnaností mužů a žen se zvýšil nejen během posledního měsíce, ale i posledního roku – v květnu 2020 činil u mužů 3,5 % a u žen 3,7 %. Důvodem poklesu počtu mužů v evidenci ÚP ČR na konci května je mimo jiné fakt, že řada z nich nastupuje na sezónní práce, např. ve stavebnictví či v zemědělství.

ameba.eu / 08.06.2021 / foto: Úřad práce ČR

back