HLEDAT JUNIORA, NEBO SENIORA? VÝHODY A NEVÝHODY PŘI OBSAZOVÁNÍ (NEJEN) VEDOUCÍCH POZIC

 
ameba.eu blog

Při náboru nových zaměstnanců se v dnešní problematické době nabízí otázka, zda se zaměřit na hledání juniorských, nebo seniorských pozic. Pokud daná pozice ze své podstaty vyžaduje obsazení zkušeným seniorem, pak není co řešit. Pokud si ale máme vybrat, zda hledat méně zkušeného juniora, nebo zkušeného seniora, vyvstává otázka, na koho se zaměřit.

Obsadit seniorskou pozici přitom není vůbec jednoduché, a to hned z několika důvodů. Na takovou pozici hledáme zkušeného odborníka, který zcela určitě nebude sedět doma nezaměstnaný a čekat, až ho někdo osloví. Takový kandidát bude ale již zcela jistě mít zajímavou pozici u jiné společnosti, tudíž se bude velmi těžce rozhodovat, zda ji opustit. Musíme nabídnout podmínky, které pro něj budou natolik lukrativní, aby o změně zaměstnání začal vůbec uvažovat, natož, aby na ni přistoupil. Dále je pak výhodou trocha štěstí, podaří-li se nám oslovit někoho, kdo o takové změně v současné době z osobních důvodů přemýšlí.

Výhody obsazení pozice zkušeným seniorem jsou přitom zcela zřejmé:
• není třeba jej učit vše od začátku – školení zabere mnohem méně času a náš nový zaměstnanec může začít ihned zastávat svoji roli v naší firmě
• aplikuje své dřívější znalosti
• je vedoucí silou a podporou celé firmy

Opakem je juniorský kandidát, který nedisponuje zkušenostmi a ve většině případech není schopný bez delší přípravy vedoucí pozici zaujmout. Příprava takového kandidáta na vedoucí pozici může trvat měsíce, ale i roky, než si osvojí potřebné zkušenosti a vlastnosti, aby mohl být významnou podporou společnosti. Krom toho, je nutné, mít ve firmě vedoucí pracovníky, kteří se juniorů ujmou a věnují jim dostatečnou pozornost, aby z nich tyto zkušené odborníky utvořili a mohli na ně delegovat vedoucí činnosti.

Z hlediska náboru je v podstatě mnohem jednodušší najít a zaměstnat juniorské uchazeče než ty seniorské. Obsadit juniorskou pozici je otázka několika týdnů, až několika málo měsíců. Oproti tomu obsazení seniorské pozice může být běh na dlouhou trať a může trvat i rok až dva.

Podle toho, na které kandidáty se při náboru zaměříme, je dobré si předem připravit vhodné podmínky. Důležité je, abychom si dopředu uvědomili, že při hledání seniorských uchazečů je nutné, aby tyto podmínky byly dostatečně atraktivní, aby přiměly seniorského uchazeče ke změně zaměstnavatele. Ve většině případů totiž nebude stačit nabídnout to obvyklé. Není ovšem vyloučeno, že i při takové nabídce, může být obsazení pozice úspěšné.


ameba.eu / 13.03.2022 / foto: www.pixabay.com

back