Firmy mohou žádat o dotace na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

 
ameba.eu blog

V poslední výzvě programu Aplikace v OP PIK je připraveno 2,5 miliardy korun Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Aplikace. Firmy a výzkumné organizace mohou žádat o finanční podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žádané jsou zejména projekty s významnými pozitivními vlivy na životní prostředí. Výzvu vyhlásilo 28. května 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 31. července 2021. Pro žadatele je připraveno celkem 2,5 miliardy korun.

Výzva podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Výzva podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem získávat nové znalosti pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. „Žadatelé mohou finanční podporu využít například pro náklady na smluvní výzkum a poradenské služby, mzdy a pojistné výzkumných pracovníků a techniků nebo na nástroje, přístroje a vybavení pro účely projektu“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Výsledkem podpořených projektů by pak měly být například nové ověřené technologie, užitné a průmyslové vzory, funkční vzorky, prototypy nebo softwary s cílem inovovat a zvýšit tak konkurenceschopnost českých firem na světových trzích.

Ve výzvě jsou zvýhodněny malé a střední podniky

Ve výzvě jsou zvýhodněny malé a střední podniky, které mohou podat až tři žádosti o podporu. Pro velké podniky je bez omezení vyčleněno 100 milionů korun. Kromě této alokace pak mohou velké podniky podat žádost, pokud se jedná o projekt ve spolupráci s výzkumnými organizacemi nebo s malými a středními podniky nebo se jedná o projekt s významným pozitivním dopadem na životní prostředí. Na každý projekt mohou firmy získat podporu až 70 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 2 miliony korun a maximálně 100 milionů korun.

V programu Aplikace bylo dosud podpořeno 1003 projektů za téměř 13 miliard korun. Firmám už bylo proplaceno více než 5,5 miliard korun.

ameba.eu / 14.06.2021 / foto: MPO

back