Nízká nezaměstnanost a nedostatek pracovníků

 
ameba.eu blog

Kde najít zaměstnance, když je míra nezaměstnanosti tak nízká? Statistická data v jednotlivých krajích potvrzují, že není kde lidi brát. Jediný zdroj nových pracovníků je přirozená fluktuace. Jejím důvodem mohou být především finanční podněty. Méně lidé mění práci pro prostorové změny nebo z důvodu nespokojenosti s pracovním prostředím.

Vývoj nezaměstnanosti

Obecná míra nezaměstnanosti se nacházela v roce 2000 nad 9 % (práce schopného obyvatelstva). Pro obsazení volných pozic bylo k dispozici přibližně 450 tisíc osob. Při dnešní míře nezaměstnanosti s 2,9 % to je zhruba 145 tisíc. Problém takto nízké míry nezaměstnanosti je, že reflektuje zhruba tu část populace, která je dlouhodobě nezaměstnatelná.
Při této situaci neexistuje žádná část populace, která čeká na novou zajímavou pracovní příležitost, takzvaná frikční nezaměstnanost.

Situace v jednotlivých krajích

Nejméně příznivá situace pro obsazování volných pozic je v Plzeňském kraji (2,46 %), Pardubickém kraji (2,58 %), Jihočeském kraji (2,69 %), hl. m. Praze (2,71 %) a Královéhradeckém kraji (2,96 %). Relativně nejlepší situace je v Moravskoslezském kraji (5,91 %), Ústeckém kraji (5,85 %), Jihomoravském kraji (4,51 %) a Olomouckém kraji (4,08 %). Ostatní kraje se nachází mezi těmito krajními situacemi.

Aktivní přístup při hledání zájemců je možnou cestou být úspěšný při obsazování volných pozic.

Patrik Pova / 12.10.2017 / foto: ameba.eu

back