Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti

 
ameba.eu blog

V 1. pololetí 2017 dosáhl podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ (VŠPS) průměrný počet zaměstnaných ve všech sférách národního hospodářství 5 183,2 tis. osob. Jejich počet meziročně vzrostl absolutně o 75,6 tis., v relativním vyjádření o 1,5 %. Podle výsledků za jednotlivá čtvrtletí představoval meziroční nárůst v 1. čtvrtletí 1,6 %, ve 2. čtvrtletí zpomalil na 1,3 %.

Významnou roli na vývoji zaměstnanosti sehrál terciární sektor

Významnou roli na vývoji zaměstnanosti sehrál terciární sektor služeb, kde se zaměstnanost zvýšila o 42,7 tis. na 3 065,4 tis. osob. Podíl terciárního sektoru na celkové zaměstnanosti se nepatrně snížil (o 0,1 p. b.) na 59,1 %.
Počet osob pracujících na dobu neurčitou (zaměstnanců s pracovními úvazky na dobu neurčitou nebo jako podnikatel) se zvýšil o 72,5 tis. na 4 755,2 tis. osob. Počet osob pracujících na dobu určitou (včetně práce dočasné, příležitostní a sezónní a dalších časově omezených smluv) mírně vzrostl o 3,5 tis. na 426,7 tis.
Vzrostl počet osob pracujících na plnou pracovní dobu, a to o 41,0 tis. na 4 809,6 tis., počet pracujících na kratší dobu se zvýšil o 34,7 tis. na 373,6 tis. osob (jednalo se zejména o ženy, jejichž počet vzrostl o 28,1 tis. na 275,2 tis.).

Největší meziroční nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán u pracujících s bydlištěm v Hl. m. Praze

Největší meziroční nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán u pracujících s bydlištěm v Hl. m. Praze (o 27,7 tis.), Moravskoslezském (o 11,9 tis.) a Středočeském kraji (o 9,4 tis. osob). Zaměstnanost meziročně nepatrně poklesla v Pardubickém, Jihomoravském, Libereckém a Ústeckém kraji.
K 30. 6. 2017 byl zaznamenán meziroční pokles uchazečů o zaměstnání ve všech vzdělanostních kategoriích. Absolutně nejvíce se snížil počet uchazečů o zaměstnání s vyučením (o 32,0 tis.), se základním vzděláním vč. neukončeného (o 24,2 tis.) a se středním odborným vzděláním s maturitou (o 14,6 tis.) Relativně podprůměrný pokles byl patrný pouze u uchazečů o zaměstnání se základní vzděláním vč. neukončeného (o 20,4 %) a vysokoškolským vzděláním (o 19,9 %).
Uchazeči s vyučením (101,8 tis.) i nadále zůstali nejpočetnější kategorií a představují 34,2 % všech uchazečů o zaměstnání. Druhou nejpočetnější skupinou jsou stále uchazeči se základním vzděláním vč. neukončeného (94,4 tis. osob), kteří tvoří na celkové nezaměstnanosti 31,7 %.
Podíl nezaměstnaných osob vyšší než celorepublikový průměr (4,0 %) byl k 30. 6. 2017 zaznamenán v pěti krajích. Nejvyšší byl v Ústeckém (6,4 %) a Moravskoslezském kraji (6,2 %).


ZDROJ: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace

ameba.eu / 30.01.2018 / foto: www.pixabay.com

back