Pozvánka na HR snídaně v Praze

 
ameba.eu blog

Pravidelná měsíční setkání personalistů, HR manažerů, odborníků z oblasti HR a vedení firem

Termín 19.9.2018, místo konání Impact Hub, Praha

Program
8:30 registrace, snídaně
9:00 zahájení, vzájemné představení účastníků
9:15 téma snídaně spojené s diskusí účastníků
10:45 zpětná vazba od účastníků
10:55 vylosování ceny
11:00 oficiální ukončení, neformální diskuze
11:30 ukončení

... a co Vás na HR snídani čeká?

• Příjemné ranní pohoštění
• Seznámení nejen s personalisty ostatních společností
• Aktuální trendy v personalistice
• Sdílení zkušenost í nebo žádostí o radu
• Každá HR snídaně bude tematicky zaměřená
• Zajímaví hosté

Přihlášení na HR snídani lze provést formulářem na stránkách: http://www.personalistikazavas.cz/kontakt/ nebo na e-mailu:
info@personalistikazavas.cz. Závazná rezervace místa bude provedena po uhrazení faktury.

Patrik Pova / 29.08.2018

back