Univerzita Hradec Králové

Spektrum vzdělávací činnosti zahrnuje obory ekonomické, informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, společenské vědy na Filozofické fakultě, učitelské a umělecké disciplíny na Pedagogické fakultě, přírodovědné a technické obory na Přírodovědecké fakultě a studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce v Ústavu sociální práce. Statistiky dokládají, že počty absolventů bez zaměstnání jsou zcela minimální. Univerzita nabízí atraktivní pracovní prostředí v centru Hradce Králové v blízkosti soutoku řek Orlice a Labe a městských parků.

Kvestor

Základní údaje:

Title:Kvestor
Místo působení: Královéhradecký kraj
Obor: Výchova a vzdělávání
Datum: 10.07.2017

Popis

Požadujeme
• vysokoškolské vzdělání magisterského stupně,
• nejméně 5 let praxe v oblasti hospodaření a řízení větší instituce,
• praxe s řízením většího kolektivu zaměstnanců,
• dobrá komunikační znalost anglického jazyka,
• výhodou jsou zkušenosti s řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů, jako jsou investiční záměry, evropské projekty apod.,
• schopnost systémové koordinace práce složitých organizačních celků a schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů,
• dobré vyjednávací a komunikační schopnosti, otevřený a tvůrčí přístup,
• dobrá znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi,
• občanská a morální bezúhonnost,
• předpoklady pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.

Profil činnosti kvestora
• řídí činnost kvestury sestávající z Ekonomického úseku, Osobního a mzdového oddělení, Technicko-provozního úseku, Oddělení veřejných zakázek a Investičního oddělení; řeší zásadní otázky vysokoškolských kolejí UHK,
• připravuje návrh rozpočtu UHK včetně rozdělování těchto prostředků a sleduje jejich využívání,
• odpovídá za přípravu a realizaci investiční výstavby,
• dohlíží na správu majetku UHK,
• vydává řídící akty pro oblast ekonomickou a technicko-provozní pro celou UHK,
• projednává návrh kolektivní smlouvy s odborovou organizací,
• vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodářské a správní u všech součástí UHK,
• řídí činnost v oblasti BOZP a PO.

Nabízíme
• samostatnou, zodpovědnou a tvůrčí práci v akademickém prostředí,
• příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu,
• motivující mzdové a pracovní podmínky.

Přihláška k výběrovému řízení bude obsahovat
• strukturovaný profesní životopis s podrobným přehledem dosavadní praxe a popisem konkrétních úkolů a zodpovědnosti,
• prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• čestné prohlášení, potvrzující splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup: podzim 2017


Máte zájem? Vytvořte CV za 2 minuty!

*Jméno*Příjmení
*Telefon/MobilE-mail
Zavolejte mi: ano
 
Poslední Zaměstnavatel • Od kdy do kdy • Popis práce
Nejvyšší dosažené vzdělání • Certifikáty

Nebo vložit životopis v PDF
 
* Ochrana proti spamu:4 + 5 =
 
Download: VOP / GDPR


« Zpět na přehled

Kontaktní osoba k pozici

Lenka Kaizarová
Marketingový specialista

Mobil:
+420727985858
E-mail:
lenka.kaizarova@ameba.eu

Pro Firmy

Vypsat pozici
Přihlásit se
Registrovat

Pro uchazeče

Nabidka prace
Přihlásit se
Registrovat

Kontakt & VOP

CRI ameba.eu s.r.o.
Počernická 699/62,
108 00 Praha 10

Mail: job@ameba.eu
Tel: +420 702 02 02 58

VOP / GDPR

Visit us